Vernieuwde Look and Feel Qu-BIS
Qu-BIS

Vernieuwde Look and Feel Qu-BIS

Quantaris heeft de eerste stap gezet om de look and feel van Qu-BIS te vernieuwen.

De stappen die zijn gezet is het aanpassen van de kleuren en icoontjes die te zien zijn in Qu-BIS.

De functionaliteiten binnen Qu-BIS zijn niet gewijzigd.

Klik hier om het filmpje te bekijken om een indruk te krijgen van wat er is vernieuwd.

De volgende stappen die zullen worden ondernomen om Qu-BIS te vernieuwen zullen wel van invloed zijn op de functionaliteit, vooral op het efficiënter werken binnen Qu-BIS. Hier volgt later meer over.