Privacybeleid Website Quantaris BV

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken van Quantaris B.V., De Dompelaar 1E, 3454 XZ De Meern.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Quantaris kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Quantaris, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Quantaris verstrekt.

Bij Quantaris kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan uw gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
Waarom Quantaris deze gegevens nodig heeft

Quantaris verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Hoelang Quantaris gegevens bewaart

Quantaris bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

Quantaris verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Quantaris worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Quantaris gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@quantaris.nl. Quantaris zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Quantaris neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Quantaris maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Quantaris verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Quantaris op via info@quantaris.nl.

Contact

https://www.quantaris.nl is een website van Quantaris. Quantaris is als volgt te bereiken: