Verklaring van Erfrecht – AVG Proof
Wetgeving

Verklaring van Erfrecht – AVG Proof

Beveiliging speelt een steeds grotere rol binnen het notariaat. Als softwareleverancier proberen wij hier rekening mee te houden bij de ontwikkeling van onze software. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag u niet meer persoonsgegevens opnemen dan strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel. Wanneer een erfgenaam voldoende identificeerbaar is zonder adresgegevens mogen deze gegevens niet worden opgenomen in de verklaring erfrecht (zoals ook te lezen is in Notariaat Magazine editie 2 maart 2019).

De laatste ontwikkeling op het gebied van de optimalisatie binnen onze software heeft te maken met het AVG proof maken van de modellen van het handboek Kolkman Verstappen die door Quantaris beschikbaar zijn gesteld binnen iDOC. Indien u gebruik maakt van maatwerk modellen waar u deze wijziging ook in wilt doorvoeren dient u contact op te nemen met onze Servicedesk.

Wat is er veranderd: de gegevens van de betrokkenen (partner erflater, erfgenamen, executeur, bewindvoerder) bij een verklaring van erfrecht kunt u aanpassen. Daar waar eerst alle BRP gegevens werden geplaatst kan u er nu voor kiezen alleen de naam en geboortegegevens te plaatsen.

De basis instelleningen zijn ongewijzigd. Indien u gebruik wilt maken van de zichtbaarheid van de beperkte gegevens kunt u dit zelf aanpassen in de iDOC instellingen. Klik hier voor de Handleiding om zelf de aanpassingen door te voeren.