De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
Wetgeving

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

De vierde WWFT-wet

Vanaf 25 juli 2018 is de vierde Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) van toepassing. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de andere WWFT-toezichthouders passen tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid toe op de nieuwe bepalingen. Zij houden rekening met mogelijke problemen die de praktijk kan ondervinden bij de implementatie van deze bepalingen in de bedrijfsvoering van de kantoren.

Wat betekent de WWFT voor het Notariaat?

Bij transacties of zakelijke relaties met een politiek prominent persoon (PEP), bepaalde familieleden en naast geassocieerden van een PEP moet altijd verscherpt cliëntenonderzoek worden verricht. Notarissen zijn volgens de WWFT verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit).

Wat kan Quantaris hierin voor u betekenen?

Om u te ondersteunen bij het traject heeft Quantaris de PEP en Sanctie controle ontwikkeld. De applicatie kan nagaan of u te maken heeft met een PEP of dat diegene op een Sanctielijst is terug te vinden. Het is voor u op deze manier mogelijk uw risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Vanaf januari 2019 zullen de PEP en Sanctie controle beschikbaar zijn binnen onze software. Als u verder nog vragen heeft of advies wilt hoe om te gaan met de WWFT, neemt u dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer 030 600 58 00 of stuur een e-mail naar relatiebeheer@quantaris.nl.