Wwft: check voor cliënten uit risicolanden
Software

Wwft: check voor cliënten uit risicolanden

Het is in onze software mogelijk gemaakt een melding te laten tonen indien een iDOC document wordt gemaakt waarbij een risicoland op de kaart van een betrokken partij wordt aangetroffen.

Dit gebeurt op basis van de instelling “Melding risicolanden” uit de Basis-set en kunt u zelf aanzetten.
Ook kunt u in de instelling “Risicoland checken van” aanvinken op welke velden gecheckt moet worden.

Om de instellingen aan te passen gaat u in Qu-Word naar tabblad Quantaris en kiest achtereenvolgens voor Beheer, iDOC instellingen, Basis-set (laatste pagina).

Quantaris zal periodiek de status van de risicolanden checken én updaten op uw systeem. Dit gebeurt o.b.v. de websites: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016R1675-20180306.
Ook kunt u zelf de lijst met risicolanden eenvoudig aanvullen.

Bovenstaande en alle overige mogelijkheden kunt nalezen in het bestand ‘Index Basisset.pdf’, te vinden op uw systeem in Qu-Word, tabblad Quantaris, knop ‘Info’ en vervolgens in Informatie, iDOC, Index.