Geboorteland in een KIK-akte
Blog

Geboorteland in een KIK-akte

Onderstaand probleem is verholpen door het Kadaster. Quantaris heeft dit verwerkt in de software.

Wat nu nog kan gebeuren: in de koppeltabel staan landen aan het verkeerde land in de landenlijst gekoppeld, waardoor er automatisch een foutief land in de akte komt te staan. Deze koppeling moet een kantoor zelf handmatig verwijderen. Indien u hier ondersteuning bij wenst kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.

Probleem: Geboorteland in een KIK-akte

Regelmatig worden wij benaderd door onze klanten met de opmerking dat het geboorteland zoals is ingevoerd in Qu-BIS NIET voorkomt in de lijst met landen waaruit men kan kiezen in de KIK-akte.

Dit klopt, op de geboortenlandenlijst die het Kadaster hanteert komen niet alle geboortelanden voor. Hierdoor worden geboortelanden die ontbreken op de lijst niet automatisch in de akte meegenomen.

Wij hebben dit kenbaar gemaakt bij het Kadaster en zij geven aan dat dit klopt, zij streven ernaar om dit zo snel mogelijk op te lossen. Zodra het Kadaster de wijziging heeft doorgevoerd, zullen wij als Quantaris dit óók zo snel mogelijk aanpassen in onze software.

Hoe kunt u, tot die tijd, een onbekend geboorteland tóch opnemen in een KIK-akte

In de kaartenbak zet u achter de geboorteplaats  een <komma> gevolgd door het betreffende land (@geboorteplaats, @geboorteland) en laat het geboorteland leeg.

Tijdens aanmaak van de KIK-akte krijgt u dan wel de vraag of het geboorteland Nederland betreft, deze vraag beantwoordt u met ‘Ja’.

Op deze manier is de akte tóch als KIK-akte in te dienen. Voor landen die wél in de Kadaster-landenlijst voorkomen adviseren wij u het veld geboorteland in Qu-BIS gewoon te gebruiken.

Verwijderen foutieve koppeling

Mocht er eerder al een onterechte koppeling zijn gemaakt tussen een geboorteland in Qu-BIS en een foutief land in de Kadaster-lijst, is deze koppeling te verwijderen via de optie ‘Koppellijst’ in het validatiescherm. Deze informatie is ook na te lezen in de ‘Index RG KIK’, welke op uw systeem te vinden is via de ‘Info-knop’ in Qu-Word in de map ‘Informatie – iDOC – Index’.