PEP en Sanctielijsten
Blog

PEP en Sanctielijsten

De PEP en Sanctielijst Check en Rapport in Qu-BIS Basis

Op 25 juni 2018 is de vierde Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme in werking getreden. Deze wet heeft een enorme impact op veel terreinen, ook voor u als notaris. Quantaris zorgt ervoor dat u direct ondersteund wordt bij het naleven van de nieuwe regels op het gebied van de Wwft. Via deze blog lichten wij u kort toe hoe Qu-BIS Basis u faciliteert bij de controle of iemand politiek actief is conform de Wwft: de PEP en Sanctielijst Check en Rapport.

Door de wetswijziging is de definitie gewijzigd van wanneer een persoon aan te merken is als een politically exposed person (PEP). Dit heeft invloed op de huidige werkwijze om een PEP en Sanctielijst Check uit te voeren.

Onlangs heeft er een update plaatsgevonden zodat de software van Quantaris hierop is ingesteld. In plaats van de persoon in kwestie via diverse zoekmachines te onderzoeken, verzamelt u nu in één handeling alle relevante informatie. Dit doet u simpel door gebruik te maken van de nieuwe functie PEP en Sanctielijst Check en Rapport in Qu-BIS. Dit bespaart tijd en uiteindelijk kosten.

De nieuwe functies in Qu-BIS

PEP en Sanctielijst Check in Qu-BIS haalt een lijst van personen op die passen bij je zoekopdracht. Het komt soms voor dat personen gelijke namen kunnen hebben, hierom is het ook belangrijk om de geboortedatum goed in te vullen op de cliëntkaart. U krijgt via een matchscore welke persoon het beste aansluit bij uw zoekopdracht. Indien u het noodzakelijk vindt, vraagt u het PEP en Sanctielijst Rapport op.

PEP en Sanctielijst Rapport in Qu-BIS geeft u een overzicht van alle online documenten en relevante URL’s over de persoon in kwestie op en presenteert dat overzichtelijk in één view. U ziet meteen of iemand direct of indirect politiek betrokken is.

Om het Rapport van de PEP en Sanctielijst te genereren worden wereldwijde bronnen gebruikt. De Nederlandse bronnen die onder andere worden geraadpleegd zijn; Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Juridische Helpdesk, De Nederlandsche Bank, het Centraal Insolventieregister, de Nationale opsporingslijst en de Nederlandse politie.

Wat moet u doen?

Is de PEP en Sanctielijst Check uitgevoerd in Qu-BIS? Dan is het aan u om te verifiëren of de informatie aansluit bij de persoon die u wilt controleren. De vervolgstap is dan om de documenten te beoordelen en hier een gedegen conclusie uit te trekken. Het doel van Qu-BIS is om u snel en efficiënt te voorzien van alle benodigde gegevens. Hoe en op welke manier er met deze informatie wordt omgegaan, bepaalt u uiteindelijk zelf.

Tip! Start met de PEP en Sanctielijst

Doe de PEP en Sanctielijst Check meteen bij het aanleggen van een dossier. Zo is het direct inzichtelijk of er bij aanvang van het werkproces eventuele complicaties gaan optreden. Is dit het geval, dan heeft u nog voldoende tijd en ruimte om hierop in te spelen.