Bedrijfstellers aanpassen voor nieuw kalenderjaar
Qu-BIS

Bedrijfstellers aanpassen voor nieuw kalenderjaar

Voor:
  • het aanmaken van het eerste dossier;
  • het aan maken van een declaratie;
  • het definitief maken van een nota.

in een nieuw kalenderjaar, moet de teller voor het dossier- en factuurnummer opnieuw worden ingesteld.

Repertoriumnummers hoeven niet opnieuw te worden ingesteld.
Het systeem bepaalt zelf of er doorgenummerd moet worden
opéénvolgend op het laatst toegekende nummer in het voorgaande jaar of dat er wellicht in het nieuwe jaar weer begonnen moet worden met 01.

Dossiers

De teller hoeft niet te worden aangepast wanneer het eerste dossiernummer van het nieuwe kalenderjaar moet aansluiten op het laatst toegekende dossiernummer van het voorafgaande jaar of wanneer u een dossiernummering zonder jaartal heeft.

Instellen van de teller:
  • Start voor het opnieuw instellen van de teller voor dossier Qu-Beheer;
  • Klik op het tabblad Algemeen op de knop Bedrijfstellers om het venster Bedrijfstellers te openen;
  • Wijzig vervolgens het veld Dossiernummer in 0 (Een jaartal opgeven is niet nodig. Dit wordt automatisch toegevoegd).

LET OP: Alle overige velden mogen NIET worden aangepast.
Dit zijn interne nummers die van belang zijn voor het koppelen van tabellen.

Factuurnummers

Dit is alleen van toepassing wanneer de module financieel wordt gebruikt.
De teller hoeft niet te worden aangepast wanneer er geen jaartal in de factuurnummers wordt gebruikt en de nummering doorloopt.

Instellen van de teller:
  • Start voor het opnieuw instellen van de teller voor de factuurnummers Qu-Beheer;
  • Klik op het tabblad Financieel op de knop Administraties rechts op het tabblad om het venster Tabel Administraties te openen;
  • Klik op de knop rechts in het veld Nummer en selecteer de juiste administratie;
  • Wijzig het veld Factuurnummer in 20200000 (of 200000) wanneer het factuurnummer in 2020 weer op 01 moet beginnen.

Indien de factuurnummering moet doorlopen (aansluitend op het laatst toegekende nummer in 2019) dan moet alleen het jaar gewijzigd worden in 2020 (of) 20 en de laatste 4 cijfers laten staan.