Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals u in onze e-mail van 16 maart j.l. heeft kunnen lezen, is vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dat moment wordt van alle organisaties verwacht dat zij hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen.

Nogmaals in het kort waarmee u rekening dient te houden:

Wat betekent de AVG voor het Notariaat?

De AVG geldt voor iedereen, dus zeker ook voor het notariaat. Ook uw kantoor moet alle kwetsbaarheden in kaart brengen. De rollen moeten helder zijn. In de Verwerkersovereenkomst moeten geheimhouding en adequate bescherming van de gegevens worden geregeld. ‘U hebt het recht om te laten controleren of de leverancier uw gegevens veilig verwerkt.’

Wat kan Quantaris hierin voor u betekenen?

Quantaris zorgt ervoor dat tijdens de ontwikkeling van producten en diensten ten eerste aandacht wordt besteedt aan privacy verhogende maatregelen en dat de standaardinstellingen van Qu-BIS altijd zo privacy-vriendelijk mogelijk zijn. Ook biedt Quantaris u een Verwerksovereenkomst. Deze voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit de AVG en is tot stand gekomen in nauw overleg met de KNB.

Als onderdeel van de AVG wetgeving om veilig te e-mailen kunnen wij u de volgende producten aanbieden: Qu-WebPortal en Postvak.Online. Verderop in de nieuwsbrief vertellen wij u hier meer over.

Wij zullen u op de hoogte houden over de vorderingen van de AVG binnen onze software. Als u verder nog vragen heeft of advies wilt hoe om te gaan met de AVG wetgeving, neemt u dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer 030 600 58 00 of stuur een e-mail naar relatiebeheer@quantaris.nl